Javna nabava

Javna nabava Evidencijski broj nabave 01-10-18.

By 20. prosinac, 2018. ožujak 1st, 2019 No Comments

Naručitelj CIP d.o.o., dana 21. prosinca 2018. godine objavljuje Obavijest o nabavi za nabavu radova na adaptaciji i modernizaciji Centra za inovacije i poduzetništvo, koja se provodi u sklopu projekta „Razvoj inovativnosti i poduzetnosti putem poduzetničkog centra CIP“

Evidencijski broj nabave:01-10-18.

Vrsta nabave: radovi

Rok za dostavu ponude: 15. siječnja 2018. godine do 12:00 sati

Dokumentacija za nadmetanje:

Dokumentacija-za-nadmetanje
Prilog-1a-Ponudbeni-list-Grupu-1
Prilog-2-Izjava-o-nepostojanju-razloga-za-isključenje
Prilog-3a-Troškovnik-za-Grupu-1
Prilog-3b-Troškovnik-za-Grupu-2
Prilog-1b-Ponudbeni-list-Grupu-2
Prilog-4-Izjava-o-ukupnim-prihodima-za-grupu-1
Prilog-5-Popis-izvršenih-radova-za-grupu-1
Prilog-6-Izjava-o-dostavi-jamstva-za-otklanjanje-nedostataka

Sve upite vezane za javnu nabavu slati preko web obrasca.