SUKOB INTERESA

Sukladno Zakonu o sprečavanju sukoba interesa NN 26/11, 12/12, 124/12, 48/13, 57/15 te u smislu članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16, CIP d.o.o. Trg Riječke rezolucije 4, 51000 Rijeka, OIB: 49547785936, kao Naručitelj, izjavljuje kako se u sukobu interesa nalaze sljedeće pravne osobe:

1

P. A. R. društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga, Trg Riječke Rezolucije 4, 51 000 Rijeka, Hrvatska, OIB: 50876356002

2

Visoka poslovna škola PAR, Trg Riječke Rezolucije 4, 51 000 Rijeka, Hrvatska, OIB: 89694105768

3

CROATIA DESTINATIONS d.o.o., Trg Riječke rezolucije 4, 51000 Rijeka, OIB: 95299875716 i

4

Poduzetničko učilište – Ustanova za obrazovanje odraslih, Trg Riječke rezolucije 4, 51000 Rijeka, OIB: 79249460797

5

Sensum d.o.o., Kvaternikova 21, 51000 Rijeka, OIB: 83240465383

S navedenim pravnim osobama Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju.