VISOKOKVALITETNE USLUGE
ZA RAZVOJ KONKURENTNIH MSP-ova

KK.03.1.2.05.0031

Centar za inovacije i poduzetništvo d.o.o. je poduzetnička potporna institucija nastala iz iskustva osnivača Visoke poslovne škole PAR kao visoko-obrazovne ustanove koja svoj obrazovni kurikulum temelji na uspješnoj suradnji obrazovanja i gospodarstva. Centar za inovacije i poduzetništvo kao institucija poduzetničkog obrazovanja, promiče poduzetništvo i poduzetničku edukaciju pružanjem potpore malim i srednjim poduzećima mentorskim pristupom, savjetodavnim uslugama i omogućavanjem sigurnog okruženja za rast i razvoj malog gospodarstva na području Primorsko-goranske županije. Obzirom da regionalno poduzetničko okruženje ima sustav obrazovanja koji ne zadovoljava potrebe tržišta rada, nedovoljne programe obrazovanja u poduzetništvu, niski prioritet koji mala poduzeća daju inovacijama uz nedostatak rasta, visoku nezaposlenost te veliku zaduženost građana i poslovne zajednice potrebno je sustavnim pristupom, usmjerenim edukacijama, savjetovanjima i mentorstvom, navedene usluge učiniti dostupnima.

Korisnici Centra za inovacije i poduzetništvo su poduzetnici početnici, mladi, nezaposleni, ali i cijela poslovna zajednica kojoj je infrastruktura dostupna na otvorenoj, transparentnoj i ne diskriminirajućoj osnovi. Centar za inovacije i poduzetništvo uspostavljen je kao funkcionalna poduzetnička potporna infrastruktura koja MSP-ovima omogućuje proces inkubacije i mentorstvo. Njegovim osnivanjem omogućeno je dostupno kvalitetno poduzetničko potporno okruženje koje svim korisnicima omogućava rješavanje poslovnih izazova, a istovremeno poslovni rast i razvoj sofisticiranih proizvoda i usluga koji su inovativno orijentirani, a društvu doprinose svojom dodanom vrijednošću.

Centar za inovacije i poduzetništvo pri svojem djelovanju orijentira se kao poduzetnička potporna institucija koja je dostupna svim MSP-ovima, kako bi se unaprijedio njihov rast i razvoj, privukle investicije i stvorile mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Centar za inovacije i poduzetništvo, stoga predstavlja kao poslovni centar koji nizom svojih aktivnosti i usluga odgovara potrebama gospodarskog razvoja u Primorsko-goranskoj županiji i time jača i uspostavlja kvalitetno poslovno okruženje i konkurentni realni sektor.

Opći cilj projekta je putem novih usluga Centra za inovacije i poduzetništvo kao poduzetničke potporne institucije, pružiti klijentima učinkovitu pomoć s ciljem jačanja njihovih kapaciteta i učvršćivanjem njihovog položaja na tržištu kako bi se osnažio i potaknuo opći gospodarski razvoj. Također, ovaj projekt ima za cilj MSP-ovima olakšati pristup specijaliziranim  poslovnim znanjima i vještinama koje su ključne za rast i razvoj poslovanja na temelju identificiranih potreba i dokazanim nedostacima na tržištu u svrhu uklanjanja prepreka poslovanju te olakšavanju pristupa strukturiranim uslugama poslovnog savjetovanja.

Specifični cilj projekta je:

 • Omogućiti MSP-ovima pružanje 6 novih usluga Centra za inovacije i poduzetništvo koje će potaknuti njihov poslovni rast i razvoj te omogućiti rješavanje poslovnih izazova.
 • Pružiti za 71 MSP i 21 MSP koje posluje do 3 godine, nove usluge Centra za inovacije i poduzetništvo kao: konzultantske usluge, usluge savjetovanja, edukacijske usluge, izrade strateških dokumenata (investicijskih studija i poslovnih planova), izrada EU projekata te usluge informiranja za 205 MSP-ova.

Svrha ovog projekta je uslijed analiziranih i identificiranih prepreka poslovanju, razviti specijalizirane usluge za MSP-ove koje će im omogućiti konkurentnost na tržištu te im pružiti potrebnu podršku u različitim fazama njihovog razvoja, s posebnim naglaskom na novoosnovane MSP (koji posluju kraće od 3 godine).

Temeljem identificiranih problema, Centar za inovacije i poduzetništvo d.o.o. kao funkcionalna poduzetnička potporna infrastruktura, uvođenjem novih usluga, omogućit će uspostavu pozitivnih promjena u poslovanju MSP-ova u odnosu na sljedeće karakteristike:

 • Brža dostupnost usluga poduzetnicima koji mogu odmah krenuti u razvoj poslovnih pothvata – povećana ekonomska aktivnost
 • Brže osnivanje poduzeća od strane poduzetnika početnika – povećan broj operativnih MSP-ova
 • Poduzetnici su trajniji na tržištu – poduzetnici ne zatvaraju svoja poduzeća i nastavljaju poslovanje
 • Zbog pristupa cjeloživotnom obrazovanju, poduzetnici imaju više znanja i vještina za sigurniji nastup na tržištu
 • Pružanjem edukacijskih i savjetodavnih aktivnosti, poduzetnicima se omogućuje bolja produktivnost i brži pronalazak kupaca
 • Brža komercijalizacija inovacija i plasman na tržište – porast prodaje
 • Stvaranje društva znanja na temelju kojeg se mogu utvrditi najučinkovitije metodologije za poduzetničko učenje
 • Pozitivni primjeri i uspješni poduzetnički pothvati čine osnovu za kontinuirano pružanje državnih potpora za razvoj poduzetničke infrastrukture
 • Inovacije koje su razvijene od strane korisnika mogu dovesti do razvoja tehnologije koja može ponuditi bolja i učinkovita rješenja – povećana kvaliteta usluga, smanjenje potrošnje vremena
 • Veliki inovativni potencijal privlači investicijska ulaganja
 • Veći broj zaposlenih osoba – povećana potrošnja i bolji socijalni status
 • Uspješniji nastup na stranim tržištima (internacionalizacija poslovanja) – povećana prodaja na stranim tržištima
 • Putem cjeloživotnog obrazovanja, poduzetnici su razvili veći stupanj svijesti za razvoj zelenih proizvoda i usluga – pozitivni utjecaj na održivi razvoj

Ad 1/ Konzultantske usluge

Ad 2/ Usluge savjetovanja

Ad 3/ Edukacijske usluge

Ad 4/ Izrada strateških dokumenata

Ad 5/ Izrada EU projekata

Ad 6/ Usluga informiranja

Korisnici će steći potrebne poduzetničke vještine što će doprinijeti njihovoj većoj konkurentnosti na tržištu rada te omogućiti njihovu veću konkurentnost i proboj na željena tržišta. Korisnici će stečena poduzetnička znanja moći direktno koristiti jer će zahvaljujući njima moći razviti svoje vještine te upravljati vlastitim poduzećem čime se osigurava održivost rezultata projekta ali i utječe na gospodarski razvoj zajednice.

Projekt doprinosi održivom razvoju jer sadrži mjere koje uključuju stvaranje održivih zajednica odnosno prosperitetnu zajednicu subjekata malog gospodarstva. Mala i srednja poduzeća će putem novih usluga realiziranim kroz Centar za inovacije i poduzetništvo d.o.o. dobiti kapacitet za učinkovito upravljanje vlastitim sredstvima i njegovim korištenjem te imati priliku inovativni potencijal usmjeriti prema gospodarstvu.  Projekt će imati ekonomski i društveni učinak na održivi razvoj jer poduzetništvo osim ekonomskih vrijednosti razvija mnoge transverzalne vještine, kao što su: timski rad, samodisciplina, te zahvaljujući njemu, osobe nisu prepuštene negativnim socijalnim pojavama. Osobe s vještinama koje razvijaju u poduzetništvu u mogućnosti su biti utjecajni akteri hrvatskog gospodarstva, što se posebno odnosi na sustav malih i srednjih poduzeća.

Ukupna vrijednost projekta  je  558,926.45 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi su 486,023.00 HRK

Bespovratna sredstva iznose 413,119.17 HRK


ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA VISOKOKVALITETNE USLUGE ZA RAZVOJ KONKURENTNIH MSP-OVA

Na završnoj konferenciji projekta Visokokvalitetne usluge za razvoj konkurentnih MSP-ova, referentne oznake KK.03.1.2.05.0031, održanoj dana 27. veljače, 2020. godine., doc. dr. sc. Gordana Nikolić, članica uprave Centra za inovacije i poduzetništvo, javnosti i medijima prezentirala je detalje o projektu. Ukupna vrijednost projekta je 558.926,45 kuna, od čega su prihvatljivi troškovi 486.023,00 kuna. Bespovratna sredstva iznose 413.119,17 kuna.

Centar za inovacije i poduzetništvo kao PPI pružio je korisnicima tijekom provedbe učinkovitu pomoć, s ciljem jačanja njihovih kapaciteta i učvršćivanje njihovog položaja na tržištu kako bi se osnažio i potaknuo opći gospodarski razvoj kroz pružanje specijaliziranih usluga.
Navedeni cilj je ostvaren kroz 6 specijaliziranih usluga kao što su konzultantske, edukacijske, izradu EU projekata, izradu strateških dokumenata, savjetodavne i usluge informiranja za mala i srednja poduzeća kao i za projektom predviđena novoosnovana poduzeća.
Navedenim uslugama želi se postići razvoj i širenje MSP-ova te poticanje povoljnog okruženja za osnivanje i poticanje poduzetništva i poduzetničkih inicijativa.

 

Izrada ove web stranice financirana je sredstvima EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.