Javna nabavaNatječajiNovosti

KK.03.1.2.01.0049 Odluka o odabiru Grupa 2

By 18. rujan, 2019. No Comments

Centar za inovacije i poduzetništvo d.o.o., dana 17.rujna 2019. donio je Odluku o odabiru za Grupu 2 – unutarnje opremanje namještajem, evidencijskog broja nabave 30-05-2019.

Nabava se provodi u sklopu projekta “Razvoj inovativnosti i poduzetnosti putem poduzetničkog centra CIP”, a za navedenu grupu predmeta nabave odabire se ponuda broj 0908-2019, ponuditelja: Naftalina – obrt za proizvodnju vl. Josipe Maslać-Petričević.

Odluka o odabiru nabave Grupa 2 od 17 09 2019