O projektu

KK.03.1.2.01.0049

EU PROJEKT:  Razvoj inovativnosti i poduzetnosti putem poduzetničkog centra CIP

Centar za inovacije i poduzetništvo d.o.o., Rijeka, u daljnjem tekstu CIP,  je poduzetnička potporna institucija nastala iz iskustava svog osnivača Visoke poslovne škole PAR kao visoko obrazovne ustanove koja svoj obrazovni kurikulum temelji na uspješnoj suradnji obrazovanja i gospodarstva.

Djelatnost CIP-a je promicanje poduzetništva i poduzetničke edukacije uz potporu malim i srednjim poduzećima mentorskim pristupom, savjetodavnim uslugama i poticanjem rasta i razvoja malog gospodarstva na području Primorsko-goranske županije.

CIP je 28/03/2018. s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje projekata EU, potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.

Projekt Razvoj inovativnosti i poduzetnosti putem poduzetničkog centra CIP pod referentnom oznakom ugovora KK. 03.1.2.01.0049 odobren je u ukupnom iznosu od 5,256,815.50 HRK.

Ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na 4,984,577.50 HRK, a dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 4,682,370.45 HRK.

Provedba projekta traje od 02/04/2018. -02/04/2020. i obuhvaća nekoliko faza u kojima će se obaviti sljedeći radovi na poslovnoj infrastrukturi:

  • rekonstruiranje i modernizacija infrastrukture (krovište i unutrašnji prostor)
  • opremanje infrastrukture
  • uvođenje informacijskih sustava i poboljšanje poslovnih procesa

Opći cilj projekta je uspostavljanje Centra za inovacije i poduzetništvo kao funkcionalne poduzetničke potporne infrastrukture koja će korisnicima omogućiti rješavanje poslovnih izazova i omogućiti poslovni rast i razvoj sofisticiranih proizvoda i usluga koji su inovativno usmjereni, a svojom dodanom vrijednošću doprinose razvoju društva.

Specifični ciljevi projekta su:

1) Modernizirati i opremiti Centar za inovacije i poduzetništvo kao poduzetničku potpornu instituciju koja će biti dostupna svim malim i srednjim poduzećima kako bi se unaprijedio njihov rast i razvoj, privukle investicije i stvorile mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

2) Uspostaviti funkcionalan i kvalitetan Centar za inovacije i poduzetništvo kao poslovni centar koji će nizom svojih aktivnosti odgovarati potrebama gospodarskog razvoja u Primorsko-goranskoj županiji.

 

Voditelj projekta:

Jadranka Andrić-Maravić, dipl. oec.