NovostiProjekti

TEHNIČKI PREGLED

By 2. listopad, 2019. No Comments

Dana 26/09/2019. obavljen je tehnički pregled na lokaciji Trg Riječke rezolucije 4, Rijeka, na građevinskoj čestici k.č. 4210/1 k.o. Stari Grad, Rijeka. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnijela je Visoka poslovna škola PAR, u sastavu koje je Centar za inovacije i poduzetništvo d.o.o., a koji je za tu namjenu prijavio, dobio i realizirao EU projekt KK.03.1.2.01.0049-Razvoj inovativnosti i poduzetnosti putem poduzetničkog centra CIP. Građevinski dio projekta, s preko dva milijuna kuna, sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Tim projektom je obavljena rekonstrukcija i sanacija krovišta te uređeni prostori u zgradi u kojima posluje Grupacija PAR.