Novosti

World Business Angels Investment Forum, Istanbul

By 18. veljača, 2019. ožujak 4th, 2019 No Comments

Dekanica Visoke poslovne škole PAR te  član Uprave Centra za inovacije i poduzetništvo CIP sudjelovala je na World Business Angels Investment Forumu u Turskoj. Kao senatorica WBAF-a predstavljala je Hrvatsku i izabrana za potpredsjednicu  na globalnoj Konferenciji za žensko poduzetništvo i liderstvo – Global Women Leaders Committee 2019.

Značajan je to iskorak sa lokalne na svjetsku poduzetničku platformu, a u cilju razvoja poduzetništva u Hrvatskoj na znanstvenoj osnovi.