Drugačiji pristup poduzetništvu

Zadatak CIP-a je pružati potporu malim i srednjim poduzećima, organiziranje edukacije za širu javnost te mentorstvo mladih poduzetničkih nada što bi pak trebalo omogućiti rast i razvoj malog gospodarstva na području Primorsko-goranske županije te stvaranje poticajnog okruženja i privlačenje ulagača