Naručitelj CIP d.o.o., dana 21. prosinca 2018. godine objavljuje Obavijest o nabavi za nabavu radova na adaptaciji i modernizaciji Centra za inovacije i poduzetništvo, koja se provodi u sklopu projekta „Razvoj inovativnosti i poduzetnosti putem poduzetničkog centra CIP“

Evidencijski broj nabave:01-10-18.

Vrsta nabave: radovi

Rok za dostavu ponude: 15. siječnja 2018. godine do 12:00 sati

Dokumentacija za nadmetanje:

Dokumentacija za nadmetanje
Prilog 1a
Prilog 1b
Prilog 2
Prilog 3a
Prilog 3b
Prilog 4
Prilog 5
Prilog 6